Årsmöte

Årsmöte 2021

Folkhälsomyndigheten har den 10 november, efter samråd bl.a. med smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Kalmar fattat beslut om skärpta allmänna råd. Styrelsen för Ölands Kvarnförening har därför beslutat att årsmötet 2021 skjuts på framtiden till dess det kan genomföras gemensamt i någon lokal eller utomhus. Styrelsens förslag till årsmötesunderlag kommer att finnas dokumenterade på föreningens hemsida ”olandskvarnforening.se” senast 2021-03-15.

 Eventuellt synpunkter eller motioner sänds till sekreteraren med e-post bertil@cintek.se före ovanstående datum.

Kallelse till årsmötet kommer att ske genom annonsering i lokalpressen och finnas på föreningens hemsida under länken ”Årsmöte”

PS

Har du ”malt” på din kvarn under 2020, så meddela det till Kvarnföreningen

Bifogat medlemskort gäller när årsavgiften 50 kr är föreningen tillhanda. För hembygdsföreningar gäller 1 kr per medlem. Glöm ej ange namn och adress. Årskortet berättigar till gratis nyttjande av bygghyttan och dess utrustning. 

Om Du/Ni vill ha snabb information om bidragsmöjligheter behöver Kvarnföreningen din mail-adress. Meddela till ”kennerth@kengus.se”

DS

Ölands Kvarnförening c/o Bertil Larsson Smedby 411, 386 61 Mörbylånga

 Föreningens bankgiro konto 264-9457.

Swish  1233972163

Tryck för att ladda ner:

Rulla till toppen