Regler för bygghytta

Regler för bygghytta

Förutsättningar vid användning av bygghyttan
– Alla medlemmar i Ölands Kvarnförening äger rätten att använda bygghyttan med dess verktyg och maskiner.
– Alla medlemmar ska ha tillgång till utrustningen.
– Ur säkerhetssynpunkt skall instruktörer på maskinparken vara med i bygghyttan.
– Kontakt tages med Kennert 0705505484 eller Erling 0705730364. För att själva ha möjlighet att reparera eller nytillverka större och mindre delar till sin kvarn.

Att tänka på
– Var och en som använder bygghyttan måste tillse att den har en egen olycksfallsförsäkring (Ölands  kvarnförening har ingen personförsäkring)
– Om kedjesåg ska användas krävs motorsågskörkort.
– Vid svetsarbete eller arbete med hässjan krävs ”Heta arbete” och att ett protokoll fylls i tillsammans med brandskydds ansvarig.
– Används maskiner måste det finnas minst två personer på plats med möjlighet att tillkalla ambulans.
– Den som använder maskiner måste ha fyllt 18 år.

Maskinerna
– Svarven får endast användas av personer som har kunskap i hur den ska användas. Det är stora vikter i en gångås, så ett litet misstag kan orsaka stora skador på peson och egendom.
Tapphålsborren får användas efter inhämtande av kunskap om densamma.
– Hässjan går under rubriken ”heta arbeten” ska den användas skall detta regelverk beaktas.
– Övriga maskiner får användas med vanligt sunt förnuft.

Ordning och reda

– Se till att det är städat och låst när du lämnar lokalen.
– Om något verktyg har blivit ovasst eller gått sönder meddela bygghyttsansvarig.
– Om någon förbrukningsvara är slut eller nästan slut, meddela detta till bygghyttsansvarig.

Saknas någon maskin eller verktyg som du tycker bör finnas, meddela bygghyttsansvarig så kanske detta kan inskaffas.
Material som finns i bygghyttan ägs av föreningen eller någon annan användare. Om du behöver något så ta reda på vem som är ägare, det kanske är till salu.

Funktionärer
Bygghyttsansvarig:
Erling Andersson 0705730364
Brandskyddsansvarig:
Kennerth Gustavsson 0485-318 11 070-550 54 84
Erling Andersson 0485-303 64 070-57 303 64
Det är också möjligt att använda en aktiv brandman som brandskyddsansvarig.

Rulla till toppen