Vingvändning

Ölands Kvarnförening rekommenderar kvarnägare att vrida runt vingarna till ett annat läge varje år. Detta för att minska slitaget mellan gångås och rån uppe i ögat på gångåsen. Gångåsen är den stora axeln som vingarna är fästade i via råna. Det är viktigt att råna som går genom ögat i gångåsen är ordentligt kilade.

När man skall vrida runt vingarna är det viktigt att maskineriet inne i kvarnen är frånkopplat. Detta kan ske genom att lyfta löpare med hjälp av lättverket om sådant finns på plats och fungerar vilket sällan är fallet eller kopplar man helt enkelt bort den s.k. trellan. Nedan följer en kort beskrivning på förfarande.

  1. Kontrollera att kilningen av råna är ok. Detta kan göras genom att föra vingarna ut och in i förhållande till kvarnhuset. Det kan vara lite spel, men inte mycket. Om det är stort glapp bör vingarna kilas om.
  2. Koppla loss Trellan inne i kvarnen så att inte kuggarna från kronhjulet kan komma i kontakt med de vertikala pinnarna i trellan. Trellan kan kopplas loss antingen genom att lossa trellabommen i kvarnväggen eller om det finns en speciell fastsättning i trellanbommen. Detta varierar från kvarn till kvarn.
  3. Smörj storgångslaget framför kronhjulet om kokt fårtalg finns tillgängligt.

(Använd inte fett eller olja)

  • Lossa på passet (bromsen) om sådan fortfarande finns på plats. Lossa även andra ev. fästanordningar från kronhjulet.
  • Kontrollera så att gångåsen går klar för ev. lucka i väggen ovanför gångåsen.
  • Vrid försiktigt på vingarna. De flesta stubbkvarnarna roterar medsols.

Det är ofta ganska trögt i början och bör göras med stor försiktighet. Är vingarna gamla och dåliga kan man istället försöka vrida kronhjulet inne i kvarnen eller båda delarna samtidigt. Vrid vingarna så att de inte ställer sig i samma läge som innan vridningen påbörjades.

  • Avsluta med att låsa vingarna och återställa trellan.

 Det är bra att kila om vingarna och borsta och tjära om dem åtminstone vart femte år.   Ölands kvarnförening kommer att genomföra tre demonstrationer av ovanstående under året. Det blir i Övra Västerstad den 18 juni, Persnäs IOGT den 27 augusti och vid Grå borg 10 september mellan klockan 10.00-13.00. Kontrollera även på Kvarnföreningens hemsida olandskvarnforening.se

Rulla till toppen