Vingprojektet

Ölands kvarnförening har ansökt och fått beviljat medel ur Konung Gustav VI Adolfs fond.

Dessa medel skall användas för att reparera vingar på Ölands väderkvarnar.

Du/Ni inbjudes härmed som kvarnägare att söka medel ur anslaget om du/ni har en kvarn som behöver nya vingar.

Medlen är begränsade och styrelsen har därför beslutat att bidraga med 20 000

för full uppsättning vingar oberoende av den totala kostnaden för reparationen.

Urvalet kommer i första hand att göras mot medlemmar i Ölands Kvarnförening och där kvarnen ligger i synligt läge vid större väg och i övrigt är väl skött.

Ansökan görs på blankett som finns att hämta på hemsidan www.olandskvarnforening.se nedan eller via ordförande tfn. 0485-31811 eller sekreteraren tfn. 0485-665011.

Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast 31 mars.

Ladda ned formulär på följande länk:

Ladda ned här

Rulla till toppen